UMENO, KOJI

Profile Information

Name:KOJI UMENO
Country:Japan
Type:Foreign Associate
Company name:Asai & Ichikawa, Average Adjusters
Job Title:Managing Director

Address:
Nakoji New Building
5-16, Kanda Nishikicho 2-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan
Tokyo
Japan
Telephone:81-3-3233-3621
FAX:81-3-3233-3624
E-mail:
adjuster2@asai-ichikawa.co.jp

Contact KOJI UMENO