Tasios, Petros

Profile Information

Name:Petros Tasios
Country:Greece
Type:Resident Associate
Company name:Seascope Hellas S.A.

Address:
89, Papanastasiou Street

Piraeus
Telephone:+302104100500
FAX:+302104100349
E-mail:
p.tasios@seascopehellas.com

Petros Tasios

Contact Petros Tasios