Shigematsu, Toru

Profile Information

Name:Toru Shigematsu
Country:Japan
Type:Foreign Associate
Company name:Asai & Ichikawa

Address:
2-5-12-2203, Shirokane, Minato-ku
Tokyo
E-mail:
sigematkyk@kc5.so-net.me.jp

Toru Shigematsu

Contact Toru Shigematsu